Våffelmössa /Hat with waffle-structure

Pattern in English further down!
Mössa med våffelstruktur

Här är en  mössa som går fort att sticka!
Jag ville göra en mössa med grov struktur, och valde ett grovt garn till det: Andes (drops) – jag hade det redan hemma. Det går säkert lika bra med ett likvärdigt garn (10m=10 cm slätstickning)! Tänkte mig ett våffelmönster, som ser dubbelt ut och mössan kommer se ut som en riktig vintermössa. Det är enkelt att göra den också när man kommer in i mönstret! Här är man heller inte så beroende av att mäta stickfasthet. Blir det lite för smalt kan man alltid lägga till en mudd längst ner, ingen panik!
Mönster på orange vintermössa med våffelstruktur
Tanken är att sticka en rektangulär bit på 21 cm bred och 40 cm lång – eller så långt du vill ha runt huvudet. Det bästa är att kolla runt ditt eget huvud hur långt du vill ha! Det kan va bra om det sitter lite tight så att garnet kan töja sig och sitter perfekt efter en stund.  
Knittingpattern orange super bulky cap with structure
Våffelmönster (delbart med 3m +2): 
Varv 1 (avigt):  1 rm, *omsl, lyft 1, 2 rm tills, rep fr *, 1 rm.
Varv 2: 3 rm, *lyft 1 (=omsl), 2 rm, rep. fr *, lyft 1, 1 rm.
Varv 3: 1 rm, *2 rm tills (=omsl  och nästa m), omsl, lyft 1, rep fr *, 1 rm
Varv 4: 2 rm, *lyft 1 (=omsl), 2 rm, rep fr *
Upprepa v. 1-4. Observera att efter första varvet stickas omslag och nästa m ihop på v 1 och 4.
Mönster: 
Lägg upp 32 maskor med stickor nr 8 med våffelmönster i 40 cm. Kom ihåg att lämna en lång tåt för att kunna sy ihop kanten.
Avmaska från avigsidan, följ mönstret med att sticka ihop ett omslag med m bredvid. I nästa m st. 2 rm i samma m istället, samtidigt som man avmaskar. Sätt en markör i sista m.
Sy ihop kortsidorna med tåten från uppläggningen, från avigsidan. 
Byt till sticka nr 7. Ta upp 53 m på avigsidan runt toppen, inklusive maskan med markören. Sticka runt såhär:
V1: rm
V2: * 1rm, 3rm tills *  avsluta med 1rm
V3: *3rm tills, 1rm* avsluta med 3rm tills
V4: * 1rm, 3rm tills *  avsluta med 2rm
=8 m. Dra igenom garnet. 
Prova mössan! Är den för kort för dig? Ta upp 56 m längs med nederkanten om mössan är 40 cm i omkrets. Sticka en valfri mudd, förslagsvis *1rm, 1am*. 
Har du en annan idé? Jamen prova den! Det här mönstret utgör en bra grund. Berätta gärna hur det gick/länka till ditt inlägg. Lycka till med stickningen!
Hat with a waffle-structure

This hat is a fast knitting project!

 I wanted to make a hat with a big texture, and I chose a super bulky yarn for it: Andes (drops) – I already had it at home. Choose another super bulky yarn if you like (10st=10 cm in stockinett stiches)! I had  a waffle pattern in mind, which looks to have layers and will be warm for the winter season. It’s easy to knit too when you have the waffle-pattern printed in your mind! You are not so dependent on the measuring gauge. If it’ll be a little too narrow, you can always add a cuff at the bottom, no panic!
 
The idea is to knit a rectangular piece of 21 cm wide and 40 cm long – or as far as you want around your head. Check around your own head, to get the best fit. It’s good if it’s a little tight so that the yarn can stretch and the hat will fit perfectly after a while.

Waffle pattern (divisible by 3st + 2):
 

Row 1 (purl): K1, * yo, slip 1, K 2 tog, repeat fr *, K1.
Row 2: K 3, * slip 1 (= yo), K2, repeat fr *, slip 1, K1.
Row 3: K1, * K2 tog (= yo and next st), yo, slip 1, repeat from *, K1
Row 4: K2, * slip 1 (= yo), K2, repeat from *
Repeat v. 1-4. Note that after the first row, knit yo and the next tog on row 1 and 4.


Pattern:

Cast on 32 stitches with knitting needles No. 8mm, knit waffle pattern for 40 cm. Remember to leave a long piece of yarn to sew the edge togehter.
Cast off from the purl side/WS, follow the pattern to knit together a yo with the next m. In the next st. K2 in the same st instead, while casting off. PM in last st.
Sew the short ends with yarn (from the cast on), from WS.
 
Change to stitching needles No. 7mm. Pick up 53 sts from WS around the top, including the st on the marker. Work in the round like this:
Row 1: K

Row2: * K1, k3tog *  K1
Row3: * k3tog, K1 * K3
Row4: * K1, k3tog * K2
= 8 sts. Pull the yarn through.

 Try the hat! Is it too short for you? Pick up 56 sts along the bottom edge of the if the cap is 40 cm in circumference. Knit an optional cuff, like * K1, p1*.

Do you have another idea? Do try it! This pattern is a good basic pattern. Please tell me how it went / link to your post. This is the first time I translate one of my patterns into english – is there something wrong please let me know!

Happy Knitting!

 

http://designkatrina.se

Relaterat inlägg

Ett svar på ”Våffelmössa /Hat with waffle-structure”

 1. Errata:

  Våffel struktur:
  Varv 1 (AV):  1 rm, *omsl, lyft 1, 2 rm tills, rep fr *, 1 rm.
  Varv 2 (RV): 3 rm, *lyft 1, 2 rm, rep. fr *, lyft 1, 1 rm.
  Varv 3(AV): 1 rm, *2 rm tills, omsl, lyft 1, rep fr *, 1 rm
  Varv 4 (RV): 2 rm, *lyft 1, 2 rm, rep fr *

  Upprepa v. 1-4. Efter det allra första varvet: Omslag och nästa m st ihop på v 1 och 3.
  Lyft omsl på v 2 och 4.

  Waffle structure:
  Row 1 (WS): K1, * yo, slip 1, K 2 tog, repeat fr *, K1.
  Row 2 (RS): K 3, * slip 1, K2, repeat fr *, slip 1, K1.
  Row 3 (WS): K1, * K2 tog, yo, slip 1, repeat from *, K1
  Row 4 (RS): K2, * slip 1, K2, repeat from *

  Repeat v. 1-4. After the very first row:
  Knit yo and the next st tog on row 1 and 3.
  Slip the yo st on row 2 and 4.

Kommentarer är stängda.