Pågående projekt

En ny idé

Jag har ”sett” en idé i mitt huvud, ja, det är väl ingenting ovanligt, just denna idé började med en form jag vill prova.Så detta må ju såklart utvecklas och ”komma ut”, som alla andra idéer.Vad gör just detta så speciellt då? – Jo, det kommer att utmynna i en tävling/utlottning där den som vinner…