Virkat

Börja Virka

Jag vill lära mig att virka ”på riktigt”.Visst jag vet ungefär hur man gör men det har inte varit så intressant att lära mig mer än luftmaskor och hur man virkar fram och åter i en ojämn rad. Det har inte fallit mig i smaken.…Tyckte jag för ett antal år sedan. Det lite skillnad på…