Pågåede projekt

Nånting till våren

Okej, hur mycket berättar man när det är lite småhemligt? Bilden visar, även om det kanske inte syns, en ny ”vårig” barnmössa till lillan. Det här är sedermera också något som förhoppningsvis resulterar i ett mönster med flera strl. Men det kommer dröja innan jag är klar med det – det är mycket jobb först….