Dubbelstickning

Miska maskor i dubbelstickat

När man ska minska maskor på dubbelstickade arbeten så stickas framsidan ihop för sig och baksidan ihop för sig. Maskorna ligger i dubbelstickning: * framsida (rät) – baksida (avig)*. Då får man lyfta maskor så två framsidesmaskor sätts bredvid varandra och 2 baksidemaskor sätts bredvid varandra och sticka ihop dem på så vis. Jag tycker…